4.- Cor de Cambra del Palau 2024

Diumenge, 21 d’abril de 2024

Casal de Cultura Robert Brillas

A les 7 de la tarda (19:00)

Un cant a la Natura, Un crit de la Terra

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Xavier Puig i Ortiz, director

2024 4C Explicació Cor de Cambra
2024 4C Explicació Xavier Puig

Promoció d'aquest Concert