2.- A l’Estil Antic 2024

Diumenge, 18 de febrer de 2024

Casal de Cultura Robert Brillas

A les 7 de la tarda (19:00 hores)

A l'Estil Antic

Clavicèmbal i Guitarra

2024 2C Introducció
2024 2C Explicació Sergi Vicente

Promoció d'aquest Concert