8.- Música de pel·lícules i Suite Saltofler

Diumenge, 25 de setembre de 2022

A la sala Robert Brillas

A les 7 de la tarda (19:00)

Concert per Orquestra de Cambra

i guitarra elèctrica

2022 9C Explicació Orquestra
2022 9C Explicació Oriol Saltor

Promoció d'aquest Concert