3.- Cullell – Humet Piano Duo

Diumenge, 3 d’abril de 2022

A la sala Joan Brillas de l’Avenç

A les 7 de la tarda (19:00)

2022 3C Explicació Jordi Humet

Promoció d'aquest Concert