5.- La Sardana, Grans Clàssics

11 de juny del 2021

2020 7C Artistes
2020 7C Cobla
2020 7C Explicació Cobla
2020 7C Explicació Marcel Sabaté

Promoció d'aquest concert