6.- Essències 2023

Diumenge, 17 de setembre de 2023

A la sala Joan Brillas de l’Avenç

A les 7 de la tarda (19:00)

ESSÈNCIES, Polifònica de Puig·reig

2023 6C Explicació Polifònica PuigReig

Emmanuel Niobò, director

Promoció d'aquest Concert