6.- El quintet de Mozart

Diumenge, 19 de setembre del 2021

El concert és a la sala Joan Brillas de l’Avenç, Centre Cultural a les 7 de la tarda

Promoció d'aquest concert