2.- Mozart: Simfonies 25 i 40

Divendres, 18 de març de 2022

Església de Santa Magdalena

A 2/4 de 9 del vespre (20:30)

Wolfgang A. Mozart: Simfonies Num. 25 i 40

2022 2C Explicació Orquestra
2022 2C Explicació Ahmet

Promoció d'aquest Concert